New Fusion Könyvek

Subtitle

A módszerről: 


Kvantum-Tudat Mező Átalakítás®  (Dr. Templom József módszere)


A Kvantum-Tudat Mező Átalakítás® annak a kvantumfizikai felismerésnek a gyakorlati alkalmazására épül, hogy a Tudat hatással van a fizikai valóságra, amelyet a rezgés (energia) állapotával lehet leírni. Az energia (rezgés) a formát kapott létezés hordozója. A non-lokális tudatnak a megnyilvánulása a Kvantum-Tudat 

Mező, ami a kvantumvákuumon, avagy a "nullponti mezőn" keresztül van hatással a fizikai valóságra.

A világegyetemben minden Rezgés (energia) és Információ. 

A Kvantum-Tudat Mező azonban, mégis az elsődleges létező valóság, és ezért, mint információ mindenütt jelen van. Mi, mint tudattal rendelkező lények, ennek a valóságnak közvetlen részei vagyunk.  A Mátrix az a megtapasztalható valósághelyszín, amelyben a fizikai valóság és benne az életünk megnyilvánul és lejátszódik. A 11 tér-idő dimenzió színtere. Itt valósulnak meg a természet alapvető kölcsönhatásai. A mátrixban zajlik a jelekkel történő információáramlás és a megfigyelő által itt kapnak megvalósult formát az elemi részecskék (az anyag) valószínűségi hullámai. Ez a pulzáló, interaktív és folyamatosan megnyilvánuló, kölcsönhatással rendelkező energiamező a központi motorja megtestesülésünknek.

A KTMÁ® lényege a mentálisan fókuszált figyelem és a tisztán megfogalmazott szándék. Jellemző a módszerre, hogy egyidejű kapcsolatot létesítünk a test 2 pontjával illetve a test energiamezejében, miközben tisztán megfogalmazott szándékkal a kvantum-tudat mezőben átalakulást indítunk el, ami a mátrixban előidézett változás révén hatással van az emberre, mind a három szinten 

(szellemi, lelki és fizikai szinten). Ezúton a 2-pont módszerrel gyorsan és egyszerűen átalakítást kezdeményezhetünk és vihetünk végbe mind a fizikai-, az érzelmi állapotunkra, mind az életünk általános kérdéseire.


Mi történik, ha alkalmazzuk az Átalakítást? 


A személyes Kvantum-Tudat Mezőnkben és benne a Mátrixunkban megtaláljuk az információt a fizikai testünkről, az érzelmeinkről és vágyainkról, a hiedelmeinkről, a múltunkról, a lelkünk rezgéseiről, de benne találjuk a gondolatainkat is. A tudatos választásunkon keresztül mindent másként látunk, a korábbi valóság összeomlik a kvantum szintjén, és az új lehetőségek megtestesülése bekövetkezik. 

Az Átalakítás során a Kvantum-Tudat Mezőn keresztül megváltozik a személyes Mátrixunk tartalma, és egyre többet és többet értünk meg önmagunkból. S miközben együttműködünk a saját lelkünkkel, így rendkívüli eredményeknek lehetünk tanúi. Javulhatnak a kapcsolataink. Könnyebben hozunk meg döntéseket, és könnyebben érhetjük el általa a kitűzött céljainkat úgy, hogy egyre több megelégedettséget érünk el, mind céljaink elérésében, és természetesen a fizikai állapotunk és egészségünk helyreállításában is.


KTMÁ foglalkozás ára: 12.000 Ft (60 perc)