New Fusion Könyvek

Subtitle

A meghallgatás 4 lépéseElső lépés: teljes figyelem. 

Összpontosítsunk minden erőnkkel arra az emberre, aki beszél. Nézzünk a szemébe, mutassunk irányába törődést és érdeklődést; nyitott elmével és szívvel halljuk meg, amit mond. Ami a legfontosabb: ne ítélkezzünk mindeközben: így teremthetünk biztonságos légkört, mely elősegíti az elmélyült beszélgetés kialakulását.


Második lépés: visszajelzés nélkül hallgassuk meg a másikat. 

A valódi meghallgatás második lépése jelenti általában a legnagyobb kihívást. Maradjunk csendben, amíg a másik beszél, tartsuk meg magunknak az eközben felmerülő gondolatokat, meglátásokat, véleményt. Ez segíteni fogja a beszélőt abban, hogy egyre több mindent mondjon el nekünk, egyre mélyebb legyen a párbeszéd. A kommentárokat és javaslatokat hagyjuk későbbre, s csak akkor osszuk meg, ha a másik kéri. Ha meg is szólalunk, olyan fordulatokat használjunk, melyek a beszélőt még több információ megosztására késztetik, mint például „Ezt mondd el részletesebben!” vagy „És azután mi történt?”


Harmadik lépés: ismételjük meg, amit a másik mondott. 

A leggyakoribb hiba, amit beszélgetőpartnerként elkövetünk, hogy megpróbáljuk azonnal megoldani a másik problémáját, vagy megosztjuk a másikkal saját gondolatainkat, tapasztalatainkat ahelyett, hogy a rá figyelnénk. A helyes stratégia az, ha megismételjük, amit beszélgetőpartnerünk mondott – kifejezve azt, hogy valóban figyelünk rá, megértjük, amit mond: „Úgy tűnik nekem, hogy ez nagyon zavar téged.” vagy „Úgy látom, örülsz ennek.” A tükrözés ezen egyszerű technikája azt üzeni a másiknak, hogy igazán figyelünk rá, meghallgatjuk őt; mi több, segíti abban, hogy jobban megértse a problémával kapcsolatos érzéseit, szükségleteit.


Negyedik lépés: saját véleményünk hangoztatása helyett inkább kérdezzünk.

A beszélgetés valamely pontján partnerünk valószínűleg szeretne visszajelzést kapni tőlünk. A legértékesebb válasz, amit adhatunk ebben az esetben, egy újabb kérdés – a véleményünk helyett. A „Mit gondolsz, visszamész az iskolába?” sokkal értékesebb, mint az „Úgy gondolom, vissza kellene menned az iskolába.”

A kérdésekkel megadjuk a másiknak a választás méltóságát, és nyitva hagyjuk a lehetőségek tárházát. Még abban az esetben is, ha mindenképpen ki akarják préselni belőlünk a véleményünket, ezt megfogalmazhatjuk egy kérdés formájában is, mint például „Mit gondolsz, itthon maradsz ma este?” vagy „Mi lenne, ha elnézést kérnél tőle?”


További olvasnivaló Diana Loomans: Hallgass a gyermekedre 
Lengyel Gabriella írásai a képességfejlesztés témájában 


Tanulási stílusok 


Hogyan dicsérjünk? 


Figyelemzavaros felnőttek


Az intelligencia hét dimenziója


Testi kinesztetikus intelligencia

A testi kinesztetikus intelligencia kiemelkedően fejlett a sportolókban, a testépítőkben, a maratonistákban, a kaszkadőrökben, akik bárminemű szereléssel, kézzel végzett munkával foglalkoznak, vagy bármilyen olyan tevékenységgel, mely fizikai kihívást jelent. Akiknek testi kinesztetikus intelligenciája fejlett, azok könnyen válaszolnak, reagálnak a fizikai környezet kihívásaira. Agilisak és atletikusak, kivételes módon képesek a testüket uralni. Kiváló a koordinációs készségük, jók a reflexeik, értenek a mechanikus és a kézügyességet igénylő dolgokhoz.


Vizuális-térbeli intelligencia

A vizuális-térbeli intelligencia fejlett a vizuális művészetek iránt érdeklődőkben, azokban, akik térképekkel, táblázatokkal, diagramokkal vagy metaforákkal foglalkoznak. A rajz, a festészet, az ékszerkészítés, az építészet, a belsőépítészet, a szobrászat és a térképkészítés jellegzetes foglalkozásuk, érdeklődési körük. Jó a színlátásuk, a szépérzékük, jó ízléssel dekorálnak. Jó a forma-, dimenzió- és térérzékük, -észlelésük.

Nyelvi intelligencia

A nyelvi intelligencia magas szintje jellemzi azokat, akik szeretnek olvasni, írni és meghallgatni másokat. Szenvedélyesen szeretik a kimondott és leírt szót, és többnyire kiemelkedő a helyesírásuk, a fogalmazási készségük, jól tudnak mesélni, jól szerkesztenek szövegeket, illetve szépen artikulálnak. Könnyen jegyeznek meg lexikális ismeretanyagot, híres mondásokat. Többnyire nagy szókinccsel rendelkeznek és több nyelvet is beszélnek. Szeretik a keresztrejtvényeket és szójátékokat, gyakran nyernek helyesírási versenyeket vagy vitákat. Jó szónokok, és az írásbeli kommunikációban is kiemelkedőek lehetnek.

Logikai-matematikai intelligencia

A logikai-matematikai intelligencia kivételesen fejlett azokban, akik jártasak a matematikában, a természettudományokban, a mérnöki tudományokban, a jogban, a könyvelésben, csak hogy néhány területet említsünk. Ezek az emberek szeretik a számokat, a problémamegoldást, a módszeres nyomozást, felderítést, a logikai kísérletezést és az elvont gondolkodást. Nagyon ügyesen használják a számítógépet, a számológépet és általában a technikai eszközöket.


Zenei intelligencia

Azok, akiknek zenei intelligenciája kimagasló, a ritmus, a hangmagasság, az ütem, a hangszín és a hangok világában élnek. Szeretik a bonyolult hangszereléseket és a zene érzelmi erejét. Élvezik, ha zenét szerezhetnek vagy hallgathatnak. Lehetnek zeneszerzők, zenetanárok, énekesek, karmesterek, szinkronszínészek, hangmérnökök, előadóművészek, producerek.


Interperszonális intelligencia

Az interperszonális intelligencia kivételesen fejlett mindazokban, akik emberekkel foglalkoznak, mint például tanárokban, politikusokban, eladókban, szónokokban, vezetőkben, magas szinten PR-ral, marketinggel foglalkozókban. Általában ezeknek az embereknek nagyon sok barátja és kollégája van, jól kommunikálnak és tárgyalnak, szeretnek csoportos projektek résztvevőjeként dolgozni, több csoport és társaság tagjai lehetnek. Szeretnek vezető szerepet vállalni, illetve szeretnek és jól tudnak másokat befolyásolni.


Intraperszonális intelligencia

Magas szintű intraperszonális intelligencia jellemzi a filozófusokat, tanácsadókat, költőket, misztikusokat, bölcs öregeket, vallási vezetőket és spirituális mentorokat. Ezek az emberek az életfeladatukra koncentrálnak, és érzékenyek mások érzelmeire, szükségleteire, vágyaira. Viszonylag érintetlenül hagyja őket koruk gondolkodásmódja; időtlen bölcsességet képviselnek, és lélekteli perspektívával teszik a dolgukat. Céljuk, hogy szolgáljanak és segítsenek másoknak; pozitív változást, átalakulást idéznek elő az emberekben.